It takes a village to raise a child

~African proverb~

Wie wij zijn

Voorzitter

Elizabeth Bondo

Secretaris 

Marieke van der Leij

Penningmeester

Joost Laus