Over Stichting Palanka Negra

Stichting Palanka Negra is in 2011 opgericht door Elizabeth Bondo om groepen migranten en nieuwkomers te ondersteunen met hun integratie in Nederland en specifiek in Haarlem en Schalkwijk. Tevens vervult de stichting een brugfunctie, waardoor integratie en participatie van de gemeenschap makkelijker wordt.
De oprichtster, die zelf ervaring heeft met het vluchten uit een oorlogsgebied en de noodzaak om een nieuw thuis te vinden in een ander land, opereert vanuit haar hart omdat zij weet hoe moeilijk het is om opnieuw te starten in een vreemd land met alle uitdagingen die een nieuwe context en samenleving met zich mee kan brengen. Hieronder stellen zij en de overige bestuursleden zich voor.

Elizabeth da Costa Bondo

Voorzitter

Marieke van der Leij

Secretaris

Bevon Niles

Penningmeester

Wat wij doen:

Projecten in Haarlem en omgeving

2019 – 2022:

Sport 

  • Het oprichten van een handbalteam voor meiden in Schalkwijk met ondersteuning van Sport Support – Eenmaal per week op woensdag bij basisschool Al Iklaas.

Kunst en Cultuur 

  • Kunstworkshops i.s.m. Bibliotheek Haarlem Schalkwijk – Iedere vrijdagmiddag;
  • Het oprichten van dichtersclub De Dikke Duim;
  • Maandelijks open podium poëzie i.s.m. Bibliotheek Haarlem Schalkwijk;
  • Workshops Afrikaanse dans;
  • Recreatiespellen (Domino en Schaken).

Onderwijs

  • Nederlands (spreekvaardigheid) voor anderstaligen; individueel en in kleine groepen.

Onze partners: