It takes a village to raise a child

~African proverb~

Onderwijs

De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door het geven van informatie en cursussen over zelfredzaamheid.

De stichting houdt zich bezig met het delen van werkervaringen van Palanka Negra en van de in Afrika gerealiseerde projecten.

Overige activiteiten:

  • Nieuwe Nederlanders helpen participeren en integreren in de Nederlandse maatschappij door te oefenen met Nederlands spreekvaardigheid;
  • Faciliteren van huiswerkbegeleiding;
  • Seminars, benefietavonden en netwerkactiviteiten organiseren.