STICHTING PALANKA NEGRA

Wij willen zorgen dat iedereen, maar vooral mensen met een migratieachtergrond en nieuwkomers, in Haarlem toegang hebben tot sport, cultuur, kunst, sociaal welzijn en integratie, recht op educatie. Stichting Palanka Negra organiseert activiteiten rondom deze thema’s om de bewoners van Schalkwijk te ondersteunen in hun integratie en ter bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie.  

Het is de missie van stichting Palanka Negra om mensen zelfredzaamheid, eigenwaarde en een blij gevoel te geven op een laagdrempelig niveau. Op die manier hopen we mensen kennis laten maken met de Nederlandse samenleving.

onze speerpunten

Stichting Palanka Negra organiseert activiteiten en projecten in Haarlem en omstreken ten behoeve van bevordering van integratie, zelfredzaamheid en saamhorigheid. Dit doen wij aan de hand van 4 speerpunten: Sport, Sociaal Welzijn, Kunst & Cultuur en Onderwijs.

 

SPORT

Sport en spel activiteiten om jongeren op een speelse wijze te leren een gemeenschapsgevoel te ontwikkelen.

SOCIAAL WELZIJN

Projecten en activiteiten die mensen met elkaar verbinden integratie ondersteunen en betrokkenheid creëren.

KUNST & CULTUUR

Kunst en cultuur projecten als middel voor verbinding, integratie, ontmoeting en samenzijn.

ONDERWIJS

Seminars, benefieten en netwerkactiviteiten ter bevordering van Nederlandse integratie en participatie.

+31 6 47949541

Boris Pasternakstraat 10
2037 ME  Haarlem

Email: info@palankanegra.com

IBAN NL78 INGB 0008451390
t.n.v. Stichting Palanka Negra

KVK: 52071960