It takes a village to raise a child

~African proverb~

Welkom bij Palanka Negra

Stichting Palanka Negra is een tweeledig non-profitorganisatie. Van 2014 tot 2017 heeft de stichting gewerkt aan duurzame ontwikkelingssamenwerking in Angola en haar steentje bijgedragen aan de internationale afspraken van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs – Sustainable Development Goals), zoals vastgesteld door de Verenigde Naties: teneinde vóór 2030 significante vooruitgang te boeken op de gebieden armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Onze expertise, steun en voorlichting heeft de jongeren geholpen zich weerbaarder en zelfstandiger te maken. Ze hebben doormiddel van sport sociale vaardigen geleerd om samen te werken en zich meer verbonden te voelen tot elkaar.

Vanaf 2019 richt de stichting zich op projecten in Nederland, namelijk sociale projecten op het gebied van sport, kunst en cultuur en educatie in Haarlem en omgeving. Dit doen we in samenwerking met andere organisaties in Haarlem; Bibliotheek Haarlem Schalkwijk, Kleurrijk Haarlem, Stichting Dock, De Pletterij, Bureau Discriminatie Zaken en Pop Up Gallery #12.